Thay đổi mật khẩu

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu của tài khoản trong game avatar – nông trại vui vẻ thì làm theo bên dưới nhé.

Đổi mật khẩu mới thì vào đây để đổi nhé:

http://27.0.14.41/account/changepwd.php

Các bạn nhập thông tin về mật khẩu cũ và mật khẩu là ok.

Written by

Comments are closed.

Switch to our mobile site