Cờ vua là trò chơi trí tuệ phù hợp với mọi lứa tuổi. Môn chơi này ra đời từ Ấn Độ và nó là một trong những trò chơi cổ xưa nhất. Đến nay, trò chơi đã phổ biến khắp năm châu và có rất nhiều câu chuyện kể về sự ra đời của nó. Trong đó, có một câu Continue Reading...